Arbeidskundige onderzoeken

In het WvP traject is het arbeidsdeskundig onderzoek van onmiskenbaar belang. Het arbeidsdeskundig onderzoek dient ingezet te werken voor het einde van het 1e ziektejaar(of zoveel eerder als er sprake is van blijvende bepekingen voor het uitvoeren van het eigen werk).


De volgende vragen worden beantwoord:

Is het eigen werk passend, zo nee;
Is het eigen werk passend te maken met aanpassingen/voorzieningen, zo nee;
Is er ander passend werk binnen de eigen organisatie, zo nee;
Is er sprake van geschiktheid voor passend werk bij een andere werkgever en zo ja;
Is een begeleidingstraject(spoor 2) naar ander werk bij een andere werkgever geïndiceerd.


Bovenstaande wordt door mij beargumenteerd vastgelegd in een helder een leesbaar rapport.

Klik op de blokken voor meer informatie

Arbeidskundige onderzoeken

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Begeleiding re-integratie 1e lijn

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Coaching leidinggevenden en werknemers

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

UWV aanvragen

Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Voorlichting / presentatie preventie en re-integratie

Klik hier voor meer informatie

Lees verder